تبلیغات
WWE » اخبار - عکس ها - ویدیو - بیوگرافی و ... - WWE » اخبار - عکس ها - ویدیو - بیوگرافی و ... - ECW December 29 , 2009 Results
WWE » اخبار - عکس ها - ویدیو - بیوگرافی و ... تمام » اخبار- ویدیو ها - عکس ها و بیوگرافی های کشتی کج
ECW December 29 , 2009 Results نویسنده : پوریا نخعی

-----------------------------------

Download Photos | ECW All Photos 

Download Photos | Hardy vs Finlay 

Download Photos | Jackson & Kozlov 

Download Photos | Bourne vs Knox 

Download Photos | Dreamer vs Ryder 

-----------------------------------

- نام رویداد : ای سی دبلیو

 - تاریخ برگزاری : 29 دسامبر 2009

- محل برگزاری : نیوجرسی

- ما بصورت زنده این شوء رو از ایست رادرفورد نیوجرسی به گزارشگری جاش میتیوس و بایرون میبینیم .

- کریسچن بعد از معرفی شدن توسط انانسر رینگ ، ساوانا با بایرون که به همراه جاش میتیوس به میز گزارشگری میرند کمی صحبت میکنه .

 

 Matt Hardy vs Finlay in an ECW Homecoming Qualifying Match

 

- هردو گلاویز یمشند و به طرف گوشه های رینگ حرکت میکنند .یاسد هدلاک و شودر تکل از فینلی. فینلی دوباره ساید هدلاک میکنه و از روی بازوی مت هاردی کار میکنه . از پایین یک لگ سوئیپ اس بهش میزنه . فینلی پای حریف رو شارژ میکنه . هاردی فرونت فیس لاک میکنه اما فینلی برمیگردونه و مت هاردی به بیرون رینگ میره . کلین برک از فینلی . فینلی میره برای کیک و آیریش ویپ اما به گوشه ی رینگ هل داده میشه و البو دریافت میکنه . هاردی به بالای ترنباکل میره اما یک ضربه از زانو دریافت میکنه و به پایین میاد و از زانو کمی آسیب میبنه . فینلی منتشر میمونه مت هاردی بلند شه اما بعد از بلند شدن میره سرغ پای مت هاردی . فینلی میخواد روی پای هاردی کار کنه که مت هاردی به بیرون رینگ میره . فینلی ، هاردی رو بلند میکنه برای اسلم و چند اسلم دیگه روش اجرا میکنه سپس به بیرون رینگ میره اما برمیگرده . هاردی چند کیک به فینلی میزنه اما فینلی با اسلم جواب میده . هاردی یک نک بریکر میزنه و میره برای نیرفال . هاردی چند پانچ به فینلی میزنه و میره برای کلازلاین که فینلی دوباره روی پای مصدوم او فشار میاره . فینلی میره برای نیرفال . فینلی یک یوروپون آپرکات و چند کیک به هاردی میزنه و داور به فینلی هشدار میده . ساید افکت از هاردی و میره برای نیرفال . هاردی بعد از یک لحظه ساید افکت دیگری رو اجرا میکنه و نیرفال دیگری انجام میده . هاردی میره برای توئیت آف فیت که فینلی فرار میکنه . فینلی به بالای ترنباکل میره اما هاردی اونرو به پایین پرت میکنه اما فینلی سریع به بایزی برمیگرده . مت آماده میشه برای مونسالت که فینلی فرار میکنه . فینلی ، هاردی رو به نیرفال دعوت میکنه . هاردی یک مادیفاید توئیت آف فیت به فینلی میزنه و تا سه شماره کاور میکنه .

 

---> نتیجه بازی : برد مت هاردی

 

- بعد از مسابقه جاش از کریسچن در مورد چلنجرها صحبت میکنه و میگه به نظرت چه کسی در رویال رامبل در 21 جوناری در مقابل تو قرار میگیره ؟؟!!

- زک رایدر به همراه روزا در بک استیج داره قدم میزنه که دریمر رو میبینه که در یک سمت نشسته . زک رایدر به دریمر میگه تو چرا هنوز هستی تو باید اخراج بشی ! دریمر میگه او مریض و خسته هست مثل زک رایدر که هر هفته به این شکل هست . او فقط یک کتچفریس هست با موهای کوتاه شده و مسخره و هیچ ایده ای ندارد و دریمر باید اینجا رو ترک کنه . دریمر میگه امشب من در مقابل تو قرار میگیرم و در صورت شکست ای سی دبلیو رو برای همیشه ترک خواهم کرد .

- میریم برای تبلیغات .

- برمیگردیم ; شما میدانید پادشاه ای سی دبلیو در سیفی چه کسی است ؟؟

- ازکیل جکسون به رینگ میاد و هایلایت هایی از دو هفته پیش و دخالت ویلیام ریگال در بازی و کمک کردن به ازکیل پخش میشه .

- ازکیل جکسون میگه دو هفته ی پیش آنها تصمیم گرفتند تا خودش را از خائن نجات دهند . کازلاو یک پیوند ضعیف در یک زنجیره ی قوی و قدرتمند بود . و هدف آنها تسلط بر ای سی دبلیو بود .

- آهنگ ویلدیمیر کازلاو زده میشه و او عصبانی به رینگ میاد و ازکیل رو به بیرون رینگ پرت میکنه و قصد داره به رینگ برگردونه که ازکیل برنمیگرده .

- دریمر به رختکن میره و کریسچن هم در مورد مسابقه ی او با زک رایدر صحبت میکنه . کریسچن میگه همه میدانند که دریمر یک شگفتی است اما در صورتی که این صحیح هست . آنها با هم راه میرند و در مورد امشب صحبت میکنند . کریسچن میگه مهم نیست امشب چه اتفاقی میوفته اما همه میدانند دریمر قبل و روح ای سی دبلیو هست . دریمر میگه در مسابقه برگشت معلوم خواهد شد و کریسچن میگه برنده دریمر هست .

 

Evan Bourne vs Mike Knox in an ECW Homecoming Qualifying Match

 

- ناکس یک کیک و فورآرم به سر بورن میزنه و بورن رو به طرف ترنباکل هل میده . بورن یک کیک به پای ناکس میزنه اما ناکس اونرو بلند میکنه و به بیرون رینگ پرت میکنه . ناکس چند پانچ به بورن میزنه اما بورن با یک قیچی اونرو به بیرون رینگ پرت میکنه . بورن ناکس رو به رینگ میخوئاد برگردونه که ناکس محکم اونرو به محافظ بیرون رینگ میکوبه . داور به شمارش خودش ادامه میده که ناکس برمیگرده به رینگ . بورن هم در دوتا مونده به اخر برمیگرده . ناکس چند کیک به بورن میزنه و کنترل بازی رو بدست میگیره . ناکس یک شورت آرم کلازلاین میزنه و میره برای نیرفال . ناکس رورز چین لاک میکنه و از پشت فورآرم بهش میزنه . ناکس یک پانچ به بورن میزنه و میره برای سوپلکس که بورن با زانوش یک ضربه به سر ناکس میزنه  . بورن میره برای لیپینگ نی که به سر ناکس بزنه اما کراس بادی دریافت میکنه و به بیرون رینگ میوفته . ناکس میره برای نی دراپ که یک نی به سرش میخوره از طرف بورن . ناکس ، بورن رو به اپرون میبره اما در برگشت یک کیک و شوتینگ استار پرس دریافت میکنه و بورن تا سه شماره کاور میکنه .

 

---> نتیجه بازی : برد اوان بورن

 

- تامی دریمر با تیفانی صحبت میکنه و سپس به رینگ میره .

- برمیگردیم با راء ریباند .

- شما میدانید برت هارت به چه منظوری به راء برمیگرده ؟؟

- یوشی تاتسو داره به گلداست ژاپنی یاد میده و گلداست زیاد جالب یادنمیگیره . ترنت بارتا و کایلن کرفت جلوی اونهارو میگیرند و در مورد تگ تیم چمپینز صحبت میکنند . همچنین در مورد دیشب و به گلداست میگند که همه چیز در ژاپن هست و اینجارو ترک بکن .

 

Tommy Dreamer vs Zack Ryder with Rosa Mendes in a Could this be it for Dreamer Match

 

- هردو گلاویز میشند ، رایدر ساید هدلاک تیک دون میکنه اما دریمر هد سسرز میکنه و رایدر فرار میکنه . دریمر ساید هدلاک تیک دون میکنه ولی رایدر هیپ تاس میزنه اما او یک البو بهش میزنه . دریمر یک هیپ تاس ، آرم درگ و آرم بار میزنه . رایدر چند پانچ به دریمر میزنه اما آیریش ویپ دریافت میکنه سپس یک بوداگ و دریمر میره برای نیرفال . دریمر شروع به زدن رایدر میکنه و رایدر تلاش میکنه تا در بره . دریمر یک رانینگ پاوراسلم میزنه و میره برای نیرفال. دریمر یک پامپ هندل سوپلکس میزنه و رایدر به بیرون رینگ میره . رایدر به اپرون میره و کننبال در اپرون میزنه . رایدر در پشت روزا پنهان میشه و چند پانچ به دریمر میزنه و اونرو به رینگ پست میکوبه . میریم برای تبلیغات .

- برمیگردیم ، رایدر یک آرم بار میزنه و روی بازو دریمر اسلم میزنه و چند استامپ روی بازو او میزنه. رایدر برمیگرده به آرم بار و روزا هم همراهی میکنه . دریمر شروع به زدن رایدر میکنه و میره برای کراس بادی اتمپ که رایدر کنترل بازی رو بدست میگیره و دیوورس کورت میزنه و میره برای نیرفال . رایدر چند البو به سرش میزنه . رایدر چند پانچ به سر دریمر میزنه . دریمر حریف رو در بیرون رینگ شارژ میکنه و اونرو به رینگ پست میکوبونه . رایدر یک بیس بال اسلاید در بیرون رینگ به دریمر میزنه و دریمر هنگ میکنه . رایدر چند کیک به سر دریمر میزنه و در بیرون رینگ میره برای رانینگ کیک که دریمر به سمت دیگری حرکت و فرار میکنه . دریمر یک نک بریکر اجرا میکنه . دریمر یک لو دون میزنه و میره برای نیرفال . دریمر به بالای رینگ میره اما رایدر اونرو نگه میداره و دریمر سپس بهش چند پانچ میزنه . رایدر یک سوپرپلکس اتمپ که دریمر اجازه نمیده . دریمر یک کیک و میره برای رایدر اتک که دریمر کنترل میکنه و میره برای نیرفال . چند نیرفال متوالی از رایدر و دریمر میبینیم . رایدر یک لگ لاریات میزنه و میره برای نیرفال  . رایدر میخواد بلند شه که دریمر ریکاور میکنه  . یک ای ....... سی ........ دبلیو ........ بیس بال اسلاید در بیرون رینگ میبینیم . دریمر یک دی دی تی میزنه و کاور میکنه تا سه شماره اما رایدر پاشو گذاشته بیرون رینگ . دریمر فکر میکنه برنده مسابقه هست که دارو میگه مسابقه باید ادامه پیدا بکنه . رایدر میره برای البو درپ که دریمر کاور میکنه . دریمر ، رایدر رو برای بلی تو بلی سوپلکس میره بالای ترنباکل که رایدر کنترل میکنه و یک کراس بادی بهش میزنه و تا سه شماره کاور میکنه .

 

---> نتیجه بازی : برد زک رایدر

 

- بعد از مسابقه دریمر میکروفون رو میگیره و میگه او برای اولین بار در این ساختمان حضور و در این ساختمان بازنشسته شده است . دریمر میگه بسیاری از مردم قصد دارند از او تشکر بکنند . و او تشکر میکنه از ای سی دبلیو ارجینال و ای سی دبلیو جدید . دریمر میگه از نه سالگی رویای او بوده است . او میگوید که اگر فردی علاقه ای داشته باشد میتواند چکار بکند . او میگه او ای سی دبلیو رو ساخته و الان او در دابلیو دابلیو ای هست . دریمر اشک میریزه . دریمر میگه سه چیز برای او معنای بزرگی دارد . همچنین او همواره از طرفداران خانواده اش است . دریمر در مورد دخترش کمی صحبت میکنه . دریمر میگه با اینکه فرازو نشیب های زیادی داشته اما همچنان عده ی زیادی طرفدار وی بودند . دریمر میگه زندگی دشوار و سخت است اما شما باید به تلاش خودتو ادامه بدهید . دریمر میگه من از همه تشکر میکنم .

- دریمر لباس ای سی دبلیو رو درمیاره و به همراه همسر و دخترش به قسمت رمپ ورزشگاه میره و در اینجا ای سی دبلیو این هفته به پایان میرسه ...

----------------------------------

نظرات() 

ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
feet pain
شنبه 18 شهریور 1396 06:10 ب.ظ
These are genuinely wonderful ideas in about blogging.
You have touched some good things here. Any way keep up
wrinting.
How do you get taller?
شنبه 14 مرداد 1396 04:51 ب.ظ
Thanks very nice blog!
http://freidatemplet.weebly.com/
شنبه 7 مرداد 1396 10:35 ق.ظ
It is appropriate time to make some plans for the future
and it is time to be happy. I have read this post and if
I could I desire to suggest you few interesting things or suggestions.

Perhaps you could write next articles referring
to this article. I desire to read even more things about it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار
تعداد کل مطالب ارسالی
تعداد کل نویسندگان
تاریخ آخرین بروزرسانی
تعداد بازدید امروز از وبلاگ
تعداد بازدید دیروز از وبلاگ
تعداد بازدید ماه قبل
تعداد بازدید کل از وبلاگ
تاریخ آخرین بازید از وبلاگ
نظرسنجی
به نظر شما کدام یک از سوپراستار های زیر از همه قوی تر و سرتر است ؟!!
نویسندگان